Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Intransport, s. r.o., se sídlem Cítov 273, 277 04, IČ 02767180, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223270 aby zpracovával ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • text zprávy,
  • IP adresu.

2. Jméno a příjmení, e-mailová adresa a text zprávy budou zpracovány za účelem identifikace autora příspěvku a přijetí zprávy.
IP adresa bude zpracována za účelem prevence před kyberútoky na server společnosti.

3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu 5 let. IP adresa bude zpracovávána po dobu 6 měsíců od odeslání zprávy, pokud souhlas neprodloužíte.

4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo emailu.

5. Zpracování osobních údajů bude prováděno výhradně zástupci společnosti.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.